Administratieve Organisatie

De werkzaamheden rond de administratieve organisatie omvatten, ondermeer:

  • Beschrijven en onderhouden van de administratieve organisatie van de dienst;
  • Beschrijven van de documentatie van de applicaties;
  • Maken werkinstructies op basis van geformuleerd beleid;
  • Ontwerpen en onderhouden van procedures, incl. formulierenbeheer;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren over de gebruiks- en toepassingsmogelijkheden en mogelijke verbeteringen van de toegepaste informatiesystemen en administratieve processen.

Axe aviS kan hierbij:

  • Adviseren over de opzet en de werking van de administratieve organisatie;
  • Bestaande procedures in kaart brengen;
  • Nieuwe procedures ontwerpen;
  • Begeleiden bij het invoeren en/of uitvoeren van formulierenbeheer;
  • Begeleiden bij invoering van nieuwe of vernieuwde procedures.

Applicatiebeheer

Organisatieonderzoek

Veranderingsmanagement