Veranderingsmanagement

Het denken over en in gang zetten van vernieuwing loopt vaak stuk op de onzekerheden en weerstanden tegen veranderingen van de managers en medewerkers. Een verandering zal pas in gang komen als er aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

  • onvrede met de huidige situatie (of vermoede toekomstige situatie "bij ongewijzigd gedrag");
  • visie op de vernieuwde situatie die men zou moeten en/of willen realiseren;
  • condities in termen van "de drie p's": protectie, potentie en permissie;
  • durf om over belemmeringen heen te stappen.

Axe aviS kan ondersteunen bij:

  • Analyse van de huidige situatie;
  • Bepaling van de visie (haalbare doelen!);
  • Beschrijving van de te volgen procedure bij het veranderingstraject;
  • Ontwikkeling en invoering van nieuwe of vernieuwde procedures;
  • Invoering van nieuwe of gewijzigde programmatuur.

Applicatiebeheer

Administratieve Organisatie

Organisatieonderzoek